380
EN
ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399

نشست آموزشی، علمی و تخصصی  در سال 1398

ردیف

موضوع

سخنران

تاریخ

دریافت فایل

10. پوشش همگانی سلامت در ایران و موانع پیش رو  

دکتر ایرج حریرچی   

معاون کل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

1398/11/20  

9.

كارآمدي در بيمه هاي درماني؛آيا درست انجام مي دهيم؟ دکتر مجيد داوري  عضو هيأت علمي گروه مديريت اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1398/9/27  

8.

نیاز به تغییر پارادایم در سیاستگذاری سلامت به منظور تحقق پوشش همگانی سلامت در ایران

دکتر امیر حسین تکیان

  دانشیار و مدیر گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

1398/9/24  
         

7.

 

سازمان الکترونیک و هوشمند سازی

 

دکترمحمد رضا صفی خانی 

ریاست مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات وزرات بهداشت ،درمان آموزش پزشکی

1398/8/11

دریافت فایل

6.

مدیریت علمی هزینه های بالینی در نظام بیمه

 

 دکتر محمد اسماعیل اکبری
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

16‏/7‏/1398

 

5.

 

          بایدها و نبایدهای خرید راهبردی خدمات سلامت  

دکتر آرش رشیدیان

مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، دفتر منطقه مدیترانه شرقی، سازمان جهانی بهداشت،استاد مدیریت و سیاستگذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

1398/06/10

 دریافت فایل 

4.

 آمار بدون فرمول

دکتر علی اکبرحقدوست

 استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مشاور عالی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران

 1398/05/06 دریافت فایل

 

  ارائه صحیح اطلاعات

 دکتر علی اکبر حقدوست
ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مشاور عالی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران
 1398/03/27  دریافت فایل

2.

مدل مفهومی تقاضای القایی پزشک (عرضه­ کننده) و پایلوت آن برای آنژیوگرافی­ عروق کرونر  دکتر ماریتا محمدشاهی
فارغ التحصیل دکتری تخصصی اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1398/02/29  دریافت فایل
1.  بیست سال تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در ایران

فرهاد کوهی

کارشناس ارشد گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی

 1398/02/03  دریافت فایل